Mondzorg Alkmaar
Louis Couperusstraat 7
1822 LE Alkmaar
  072 - 520 33 85
   
Louis Couperusstraat 7 | 1822 LE Alkmaar | T: 072-5203385

De Mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.
Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.
De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) Hbo-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

 

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.
Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het aanbrengen van een laklaag op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen, het sealen
 • het polijsten van vullingen

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

 

Wanneer gaat u naar de mondhygiënist

Uiteraard is het verstandig om zo jong mogelijk naar een mondhygiënist te gaan.
Maar in ieder geval als:

 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • Tanden of kiezen los gaan staan
 • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • Het tandvlees terugtrekt
 • Er regelmatig gaatjes ontstaan
 • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • Er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • Mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

Eerste bezoek

Inleiding

Iedere behandeling bij Mondzorg Alkmaar heeft als basis vertrouwen en duidelijkheid. Mondzorg Alkmaar is een huiselijk en sfeervol inrichtte praktijk, wij willen dat u zich zo veel mogelijk op uw gemak voelt. In onze mondzorgpraktijk hebben wij daarom een omgeving gecreëerd waar u zich prettig voelt en waar de wachttijden minimaal zijn.

Op uw eerste afspraak zullen wij u duidelijk uitleg geven over hoe de behandeling zal verlopen en wat u kunt verwachten van de behandeling en daarna. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Belangrijke zaken

Voor het eerste bezoek zijn de volgende zaken belangrijk:

 • De volledig ingevulde gezondheidsvragenlijst. Uw gezondheidstoestand en eventueel  medicijngebruik zijn van belang voor onze behandeling. Wij verzoeken u daarom de lijst naar waarheid in te vullen. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt.

 • Uw verzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en verzekerdenummer), legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en uw BSN (Burgerservicenummer).

 • Contant geld of uw pinpas. U dient de rekening na de behandeling direct te voldoen. Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen zodat u weet of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

  U kunt vervolgens de nota zelf indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen waarbij wij rechtstreeks kunnen declareren wanneer u in het bezit bent van een aanvullende verzekering. Op het moment betreft dit: IZA / ONVZ / CZ / OHRA / DELTA-LOYD

 

Verwijskaart

Meestal wordt u naar de mondhygiënist verwezen door uw tandarts.
U heeft echter geen verwijzing meer nodig en kunt op eigen initiatief een afspraak bij ons maken.
Ondanks het feit dat u geen verwijskaart meer nodig heeft stellen wij het zeer op prijs als u deze toch uit zou willen printen. Hierop vult u uw persoonsgegevens en de gezondheidsvragenlijst in. Uw gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik zijn van belang voor onze behandeling. Wij verzoeken u daarom de lijst naar waarheid in te vullen.
Uiteraard zullen de gegevens vertrouwelijk worden gebruikt.
Neem deze documenten mee, dit scheelt u en ons tijd bij het eerste bezoek!

Documenten (PDF):

De tarieven en betaling

Consultatie en diagnostiek (C)

 

 

C002

Periodieke controle

€ 25,27

C003

Consult

€ 25,27

Preventieve mondzorg (M)

 

 

M01 

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 14,91

M02 

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 14,91

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 14,91

M05

Niet restauratieve behandeling van caries in het melkgebit

€ 29,92

M32** 

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 19,92

M30 

Behandeling gevoelige tandhalzen/preventief toedienen medicament

€  6,65

M40 

Fluoridebehandeling, per kaak

€ 16,62

Verdoving (A)

 

 

A15

Oppervlakte verdoving

€ 8,64

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 16,62

Vullingen (V)

 

 

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 29,92

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 16,62

V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€ 6,65

Bleken

 

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 53,20

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 19,95

E97*

Uitwendig bleken per kaak

€ 83,12

Tandvleesbehandelingen (T)

 

 

T012 

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 192,83

T021 

Grondig reinigen wortel, complex

€ 35,91

T022 

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 26,60

T163* 

Toepassing locaal medicament

€ 71,81

T032

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 119,69

T033 

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 73,14

T042

Consult parodontale nazorg

€ 101,07

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg 

€ 134,32

T044 

Complex consult parodontale nazorg

€ 178,87

J090

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 62,37

J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 102,06

C014

Pocketregistratie

€ 39,90

C015

Parodontiumregistratie

€ 79,79

T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 46,55

T162

Behandeling tandvleesabces

€ 89,77

T165

 Uitgebreide Voedingsanalyse

€ 66,49

C020

Mondzorg aan huis

€ 19,95

 

** exclusief laboratoriumkosten

 

De factuur kunt u na de behandeling contant of per pin voldoen.

Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij een rechtstreeks contract wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Dit betreft op dit moment: IZA / ONVZ / CZ / OHRA / DELTA-LOYD

Home E-Mail Formulier Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben